Leonie Cornips verzorgt Schultink lecture tijdens LOT Winterschool

Op 11 januari 2024 verzorgt Leonie Cornips de Schultink lecture tijdens de Winterschool van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap. In haar presentatie zal zij pleiten voor een ‘animal turn’ in postkoloniale (socio)linguïstiek als een manier om kritisch om te gaan met taalideologieën ten opzichte van dierlijke sprekers en hoe deze ongelijke machtsverhoudingen creëren. 

De dierendialoog 2023

Op 28 november 2024 vindt de vijfde editie van de Dierendialoog plaats, georganiseerd door het Centre for Sustainable Aminal Stewardship (CenSAS), een samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Animal Sciences aan Wageningen University & Research. Het thema is ‘Afstand tussen mens en Dier’. Leonie Cornips is gastspreker. Meer informatie en aanmelding via https://www.uu.nl/agenda/de-dierendialoog-2023

NWO-subsidie voor onderzoek naar koeieninteractie

Leonie Cornips met Piet, foto: Henk van de Ven

Leonie Cornips ontving een NWO open competitie M financiering (€400.000) voor haar onderzoek naar interacties tussen melkkoeien onderling en met mensen: ‘Een plaats voor dieren in de sociolinguïstiek: de interacties tussen melkkoeien onderling en met mensen’. Het gehonoreerde onderzoeksproject  neemt dieren serieus en stelt een animal turn voor in de sociolinguïstiek. Het onderzoekt de interactie tussen dieren en tussen mens en dier vanuit dit nieuwe perspectief, toegepast op de melkkoe. Melkkoeien zijn vanouds nauw met de mens verbonden maar vergeleken met gezelschapsdieren weten we veel minder over hun sociale gedrag. Hoe gebruiken koeien hun stem en lichaamsgedrag om elkaar en mensen te begrijpen en relaties aan te gaan? Om die vraag te beantwoorden analyseert dit project de geluiden, oogcontact, bewegingen, gezichtsuitdrukkingen, aanraking en zintuiglijke capaciteiten van melkkoeien.

Workshop koeientaal door Leonie Cornips

Op zondag 21 mei kunnen bezoekers van het Rundveemuseum beter leren communiceren met de koeien. In het weiland achter het museum in Aartswoud zal Leonie Cornips in twee sessies uitleggen hoe de lichaamstaalvan een koe werkt en ook dat het geloei van een koe van alles kan betekenen. De sessies beginnen om 13.00 en 15.00 uur. Per ronde kunnen er maar 25 personen worden toegelaten. Van de bezoekers wordt verwacht dat ze goed ter been zijn, het weiland ligt wat verder weg. Na aankoop van een ticket voor de sessie opgeven via info@rundveemuseum.nl.

Leonie Cornips en Emma Verbree op Zwarte Cross 2023

In 2022 maakte het festival Zwarte Cross kennis met de koeientaalkwis van Leonie Cornips. Op de editie van dit jaar is Leonie zelf aanwezig, samen met ex-stagiaire Emma Verbree. Leonie en Emma vertellen op basis van veldwerk in en buiten de stal hoe een koe een mens in haar stal kan begroeten, of de boer buiten in de wei. Groet een koe ook andere koeien buiten en hoe is dit te herkennen: welk geluid en lichaamsbeweging gebruikt de koe? Een kalf leert ook hoe om melk en aandacht te vragen. Doet ze dat altijd op dezelfde manier? Ook alles leren over een groetende koe? Kom dan naar Theatro Obscura op vrijdag 21 juli.

Het PANDA-collectief onderzoekt de communicatie tussen boerderijdieren

Het PANDA-collectief (‘Poetry and New Dramatic Arts’) gaat voor het onderzoek van Leonie Cornips aan de slag om de communicatie en choreografie van koeien te bekijken en in kaart te brengen. Te beginnen met: hoe begrijpen koeien elkaar? In 2024 verwacht het collectief met conclusies te komen. In maart 2023 brachten ze alvast een bezoek aan stier Piet.

Marjo van Koppen en Leonie Cornips in Spui25

Op maandagavond 27 februari (20.00-21:30u) spreken Leonie Cornips en Marjo van Koppen in Spui25 over de ‘animal turn’ in de taalkunde. Als taalkundigen vragen zij zich af hoe niet-menselijke communicatie werkt, en of er bij communicerende koeien en katten ook iets van een grammatica te ontdekken valt. In deze lezing laten Marjo en Leonie zien dat bij dieren het lichaam en de omgeving een belangrijke rol spelen in de communicatie. 

Leonie Cornips bij DierMens Studies Congres

Op donderdag 29 september 2022 vond het eerste DierMens Studies Congres plaats bij CREA in Amsterdam. In zes verschillende panelgesprekken gingen wetenschappers en bezoekers dieper in op verschillende onderwerpen rondom DierMens Studies. Leonie Cornips nam deel aan het panel over multispecies methodologieën.

Dag van de Grammatica 2022: 'Het koes vertaald'.

Tijdens de Dag van de Grammatica (29 oktober 2022) geven Marjo van Koppen en Leonie Cornips een presentatie met de titel ‘Het koes vertaald‘. Hierin kijken ze met de ogen van taalkundigen naar communicerende koeien en gaan ze in op de vraag of daarin iets van een grammatica te ontdekken valt. 

'Beestig'. Bijdrage van Leonie Cornips aan de Vlaamse erfgoed dag en -week

Leonie Cornips leverde een bijdrage aan ‘Beestig’, de inspiratiebrochure voor de Erfgoeddag en Erfgoedweek 2023. Deze wordt georganiseerd door Faro, het Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed.

GEFF2022: Animal Protection in the Media: A Panel Discussion

A discussion at the intersection of humans and animals, nature and (media) culture.

 

The growing attention for the protection of animals, often in relation to nature and the environment, is also apparent in the media – they literally ‘frame’ the theme. But how do people who work for animals in sectors like science and politics view these ‘frames’? Do the media really help put animals on the public agenda? Can films properly portray the relevant issues and pose the right questions in appropriate images? How do the panelists use the media to create awareness of animal lives, and what reactions do they get to their public appearances? And of course, what are their favorite films of GEFF2022’s Animal-Human Relations Program?

 

Participants: Leonie Cornips, Marjolein van Rooij, and Karen Soeters
Moderator: Maarten Reesink (Centre for Animal-Human Studies NL, University of Amsterdam)

This panel discussion will be held on location at BuzzHouse (University of Amsterdam), but can also be followed online via https://uva-live.zoom.us/j/81154529133.

Vertoning van Cow in Lumière

Op 10 oktober om 19.30 uur wordt in Lumière (Maastricht) de documentaire ‘Cow’ vertoond. In Cow schetst regisseur Andrea Arnold een ontroerend beeld van het leven van melkkoe Luma.

 

Maarten Reesink zal een inleiding geven. Leonie Cornips zal tijdens de screening een live koevertaling verzorgen. Na afloop is er tijd voor discussie.

 

Reesink en Cornips zijn betrokken bij mens-dierstudies, waarbij de relaties tussen mens en dier in de hedendaagse samenleving worden bestudeerd.