Op donderdagmiddag 25 februari organiseert NL-Lab in samenwerking met het KNHG een Verkiezingswebinar over politiek en religie. Religie is een heikel punt in de Nederlandse politiek. Hoewel de vaak voorkomende gedachte lijkt te zijn dat religie in de privésfeer thuishoort, vinden we haar toch vaak terug op verschillende manieren in de politiek. Zo is religie een terugkerend onderwerp in discoursen over nationale identiteit en het religieuze verleden van Nederland, en is ze nog steeds onderdeel van het confessionele partijenlandschap. De komst van nieuwe ‘protestpartijen’ in de afgelopen jaren draagt bij aan de ingewikkelde rol van religie. Met het oog op de naderende landelijke verkiezingen, is de brandende vraag: hoeveel ruimte laten religie en politiek elkaar, en hoe komt dit uiting anno 2021?

In dit webinar komen vier academici aan het woord die een korte presentatie geven over dit thema. Prof. George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de Vrije Universiteit, zal ingaan op de vraag of en hoe het (politieke) religieuze verleden van belang is om hedendaagse Nederlandse politieke verhoudingen te begrijpen. In hoeverre vormen Abraham Kuyper en de ARP een model voor het heden? 

Daarnaast is een gangbare voorstelling van de hedendaagse politieke verhoudingen dat religie zich alleen zou beperken tot confessionele partijen. Klopt het wel dat niet-confessionele partijen seculier en anti-clericaal zijn? Hoe zit het dan met gelovige politici die altijd al actief zijn geweest binnen vrijwel alle partijen? Naar aanleiding van deze vragen zal dr. Bart Wallet, historicus Joodse geschiedenis aan de Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam, ingaan op de vraag of de scheidslijn tussen confessionele en niet-confessionele politiek überhaupt te maken is, zowel in het heden als het verleden.

Ten slotte zullen dr. Ernst van den Hemel en Sakina Loukili (NL-Lab) enerzijds ingaan op rechtse/middenpartijen die zich beroepen op de ‘joods-christelijke cultuur’ en anderzijds op minderheidspartijen DENK en NIDA die zich hiertegen verzetten met een nieuwe visie op religie in de politiek. In hoeverre vormen beide fronten een doorstart of breuk met het verleden van confessionele politiek in Nederland?

Een vervolg van dit webinar zal plaatsvinden op 3 maart 2021, wanneer NL-Lab een online politieke tafel organiseert. Hier zullen verschillende politici in gesprek gaan over hun persoonlijke visie op religie in de politiek.

U bent van harte uitgenodigd voor dit webinar.
Aanmelden kan via info@knhg.nl.

februari 25, 2021 1:30 am - februari 25, 2021 2:30 pm

Online

februari 25, 2021 1:30 am februari 25, 2021 2:30 pm Europe/Amsterdam Verkiezingswebinar over politiek en religie Met het oog op de naderende landelijke verkiezingen spreken we over een brandende vraag: hoeveel ruimte laten religie en politiek elkaar, en hoe komt dit uiting anno 2021?

Online

NL-LAB info@nl-lab.net