Marieke Peters

Intern: 2020 – Semester II

University: Keltische Talen en Culturen - Universiteit Utrecht

Tutor: Leonie Cornips

Subject: Vocale communicatie in een kleine groep kippen

Projects