March 4, 2021

Drie stageplaatsen bij Inventing Public Diplomacy

Voor het project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe. How Printed Media Shaped Dutch International Relations, 1568-1713 zoekt het Humanities Cluster van de KNAW drie stagiaires (m/v) met een BA-diploma in geschiedenis, letterkunde of kunstgeschiedenis en aantoonbare kennis van/affiniteit met de vroegmoderne tijd. De stage vindt plaats in het academisch jaar 2021-22, en heeft een omvang van 6-30 ECTS. Periode en voltijd/deeltijd in overleg. Meer info vind je hier.

 

Geïnteresseerd?

Stuur vóór 15 mei een korte motivatie en CV naar de projectsecretaris Floor Meijer (floor.meijer@huc.knaw.nl). Voor vragen kun je op hetzelfde adres terecht.