December 20, 2021

Geert Buelens in gesprek met Inger Leemans en Ton Naaijkens over het nieuwe handboek Vertalen in de Nederlanden.

In de podcast Leest spreekt, interviewt Geert Buelens NL-Lab onderzoeker Inger Leemans en Ton Naaijkens, twee van de vijf hoofdauteurs van Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis (Boom). Inger Leemans betoogt dat Nederlandse cultuur en letterkunde vaak te beperkt vanuit een nationaal perspectief worden beschreven. Als we naar de vertaalcultuur kijken dan moeten we erkennen hoe fundamenteel internationaal die Nederlandse cultuur is (geweest). In de achttiende eeuw komt een ware vertaalfabriek op gang die een nieuw fundament legt voor de Nederlandse boekenmarkt. Vaak is de vertaalcultuur bekeken vanuit n=het perspectief van nationale identiteit: zo zou Nederland omdat het nu eenmaal een gematigd landje is vooral gematigde boeken hebben vertaald. In haar hoofdstuk draait Leemans dat om: de vertaalfabriek zette de toon voor de Nederlandse smaak. Nemen we dus de vertaalcultuur als uitgangspunt, dan worden we uitgedaagd om ingesleten noties over de ‘Nederlandse’ cultuur, ‘nationale smaak’ en ‘eigenheid’ kritisch te herzien.