December 16, 2021

Interview met Leonie Cornips in De Nieuwe Oogst

De Nieuwe Oogst, het multimediale nieuwsplatform van de land- en tuinbouworganisaties, interviewde o.a. NL-Lab onderzoeker Leonie Cornips over de mogelijkheid om een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor kippen, varkens en koeien in te voeren. Wetenschappers zoals Leonie leren steeds meer leren over de taal die dieren spreken. Hun onderzoek kan ervoor zorgen dat boeren beter met hun vee kunnen samenwerken. Via een vrijwillige cao kunnen veehouders zich committeren aan verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn.