February 23, 2022

Leonie Cornips in Trouw

Ter gelegenheid van de dag van de moedertaal vertelde NL-Lab’s Leonie Cornips in Trouw over de waarde van het dialect als tweede taal. Dat dialect in de opvoeding taalachterstanden zou veroorzaken, is ‘een hardnekkig vooroordeel’. Het interview staat hier.