January 24, 2022

Marieke Hendriksen over onze nationale obsessie met drop

‘Van dubbelzout tot schoolkrijt: de Nederlander eet 2 kilo drop per jaar. Maar wat is het?’, vraagt Hiske Versprille zich af in een artikel in de Volkskrant. NL-Labonderzoeker/wetenschapshistoricus Marieke Hendriksen vertelt haar hoe drop verbonden is geraakt met de Nederlandse nationale identiteit. ‘Hoewel drop historisch gezien echt niet typisch Nederlands is, denken veel mensen dat wel.’ De associatie van drop als iets typisch Nederlands ontstond echter pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Abonnees van de Volkskrant kunnen het stuk hier nalezen.