Taalpraktijken, taaldiversiteit, meertaligheid in het onderwijs, identiteit & identificaties, taalsocialisatie

Marie Rickert is linguïstisch antropoloog en gespecialiseerd in talige diversiteit. Ze onderzoekt sociale interactie op het snijvlak van taal en cultuur, gemedieerd en tegelijkertijd geproduceerd door ervaringen, identificaties en ideologieën.

Haar promotieproject aan de Universiteit Maastricht en de Universiteit Münster richt zich op taaldiversiteit in de kinderopvang in het Duits-Nederlandse grensgebied. In het kader van dit project onderzoekt zij hoe kinderen actief deelnemen aan hun taalsocialisatie en daardoor ook deel gaan uitmaken van lokale en nationale gemeenschappen. Hierbij past Marie etnografische methoden toe om taal als dynamisch fenomeen en sociale praktijk op een holistische manier te onderzoeken.

Haar bredere onderzoeksinteresse omvat de tweedetaalverwerving in de context van diversiteit en multimodale perspectieven op interacties.

Als gastonderzoeker bij NL Lab draagt Marie bij aan de kernthema’s vormen en overdragen van Nederlandse identiteit. Naast het schrijven van haar proefschrift houdt Marie zich bezig met wetenschapscommunicatie en bereid ze een financieringsaanvraag voor met de voorlopige titel ‘Emotions in the Dutch as Second Language Classroom: Newcomers’ affective engagements during Language Learning’.