Sophie Elpers is onderzoeker etnologie bij het Meertens Instituut en sinds januari 2021 geaffilieerd onderzoeker bij NL-Lab. Zij studeerde etnologie en kunstgeschiedenis aan de universiteiten van Bonn, Leiden en Amsterdam en promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op een studie over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in de context van discussies over nationale identiteit, traditie en modernisering (Wederopbouwboerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over traditie en modernisering, 1940-1955, nai010 2018). In haar huidige onderzoek houdt zij zich bezig met ruraliteit, stad-landverhoudingen, contemporaine alledaagse architectuur op het platteland en processen van erfgoedisering en musealisering. Recent is daar nog het onderwerp van klimaatadaptatie in rurale gebieden bijgekomen.

Sophie is tevens verbonden aan het Nederlands Centrum voor Immaterieel Erfgoed, waar zij onderzoek doet naar de relatie tussen immaterieel en materieel erfgoed. Tussen 2017 en 2020 maakte zij deel uit van de stuurgroep van het ‘Intangible Cultural Heritage & Museums Project’ (IMP). Sophie is docent ‘critical heritage studies’ aan de Universiteit van Bonn en sinds 2015 vervult zij de rol van executive vice president van SIEF, International Society for Ethnology and Folklore.

Binnen NL-Lab is Sophie Elpers betrokken bij het Horizon2020 project ‘Odeuropa’. Haar onderzoeksvraag is welke rol geur speelt bij het uitvoeren en beleven van immaterieel erfgoed (festiviteiten, sociale praktijken, orale cultuur, uitvoerende kunsten, ambachten, kennis en gebruiken rondom universum en natuur). Doel is om zowel erfgoedgemeenschappen alsook immaterieel erfgoed-makelaars, NGOs en beleidsmakers bewust te maken van de betekenissen van geurelementen in immaterieel erfgoed en ze te voorzien van aanbevelingen hoe deze geurelementen (beter) erkend en geborgd kunnen worden. Daarbij hoort ook dat een repertoire aan begrippen ontwikkeld en aangeboden wordt waarmee de betekenis van geur (beter) beschreven kan worden. Op internationaal vlak wordt een dossier ontwikkeld dat UNESCO ondersteunt om geur in de definitie van immaterieel erfgoed te integreren.

In samenhang met haar cultuurhistorisch en etnologisch onderzoek over de reclamefiguur ‘Frau Antje’ (Frau Antje bringt Holland. Kulturwissenschaftliche Betrachtungen einer Werbefigur im Wandel, Waxmann 2005; Hollandser dan kaas. De geschiedenis van Frau Antje. Amsterdam University Press 2009) is Sophie tevens betrokken bij het project ‘Nederland schrijven: Kaas uitpakken’. Zij brengt haar expertise in op het gebied van beeldvorming en stereotyperingen verbonden aan kaas. Bovendien is zij aanspreekpunt als het gaat over de benoeming van kaas en de daaraan verbonden kennis en praktijken tot erfgoed, en de rol die erfgoedinstellingen (zoals musea) daarin spelen.