Rozemarijn Tamis

Studentassistent Public Diplomacy

Rozemarijn Tamis is onderzoeksmasterstudent aan de Universiteit Leiden binnen de richting Europe: 1000-1800. Binnen het project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe heeft ze zich eerder beziggehouden met de correspondentie van de gezant in de Hanzesteden, Foppe van Aitzema. Nu is ze als studentassistent verbonden aan het project, onder andere voor het opzetten van een tentoonstelling over publieksdiplomatie.​

 

Projects