Julia van Duijvevoorde

Intern: 2021 - Semester I

University:

Tutor: Sophie Elpers

Subject: Erfgoedbeleid in Frankrijk rond de bescherming van 'zintuigelijk patrimonium'

Projects