Elise Schaaf

Intern: 2022 - Semester I

University: Universiteit van Amsterdam

Tutor: Inger Leemans, Joris Oddens, Marieke Hendriksen

Subject: Sensory overload: klachten over stank- en geluidsoverlast in petities