12. Een sprong in het duister. Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992

Op vrijdag 24 september sprak NL-Lab onderzoeker Ton van Kalmthout zijn oratie uit aan de Universiteit van Leiden. Hierin probeert hij beter zicht te krijgen op de emigratieliteratuur die landverhuizers in de decennia na de Tweede Wereldoorlog begeleidde op de overtocht naar en vestiging in een nieuwe leefomgeving en die voor een deel ook afkomstig was uit andere taalgebieden. Op welke manieren en in welke gedaanten werd emigratieliteratuur in de loop van de tijd ingezet? Hoe bracht zij emigratie en emigranten voor het voetlicht? Welke auteurs en bemiddelende instanties waren erbij betrokken? En welke functies had emigratieliteratuur voor het beoogde lezerspubliek?