13. Het kijkgedrag van de gorilla Bokito in Diergaarde Blijdorp wanneer hij communiceert met bezoekers

In taalkundig onderzoek wordt taal vaak gezien als een eigenschap die alleen bij mensen hoort. Ondertussen is echter onderzocht dat niet-menselijke dieren wel degelijk in staat zijn tot communicatie en tot het gebruik van taal. De vraag hoe dieren communiceren wordt in dit paper aangesneden door de focus te leggen op communicatie tussen mensapen en tussen mensapen en mensen. Specifiek wordt een casestudy gebruikt van observaties naar de gorillagroep in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. In deze groep bevindt zich een bijzondere gorilla: Bokito.

 

Emma Bastiaansen was stagiaire binnen het project Koe&Taal en werd begeleid door Marjo van Koppen en Leonie Cornips.