15. De taal van de Maas

In haar onderzoeksstage bij NL-Lab onderzocht Maaike Noijons of zij de Maas als entiteit kon benaderen en wat dat haar zou leren over de Maas: Wie of wat is de Maas? Welke praktijken vinden rondom, met en in de Maas plaats en welke machtsdynamiek speelt er?