7. Kaas (s)maakt Nederland(s). Voorstel voor een nieuwe onderzoeksmethode om nationale symbolen mee uit te pakken

Kaas wordt zowel in binnen- als buitenland gezien als een nationaal symbool van Nederland. Nederland produceert al sinds minstens de zestiende eeuw enorm veel (harde) kaas, die mede door de langdurige houdbaarheid ook veelvuldig geëxporteerd werd en wordt. De symbolische betekenis van die productie blijkt ook weer uit het recente SCP-rapport Denkend aan Nederland (2019) waarin zaken die Nederland, Nederlandse gewoontes en cultuur volgens de geïnterviewden zouden typeren aan bod komen. Dit Working Paper over kaas dient als casus om een nieuwe onderzoeksmethode te ontwikkelen die gebruikt kan worden om allerhande nationale symbolen mee uit te pakken.