Close

Nieuws

Open Access themanummer onder redactie van NL-Lab onderzoeker Ton van Kalmthout
In juni 2020 kwam een themanummer van Dutch Crossing uit over de internationale verspreiding van Nederlandse literatuur. De publicatie is voortgekomen uit het door FWO en NWO gefinancierde project Eastbound: The distribution and reception of translations and adaptations of Dutch-language literature, 1850-1990, onder leiding van Ton van Kalmthout. Het nummer is hier te lezen in open access.

Interview in NRC met NL-Lab onderzoeker Leonie Cornips
Op 12 juni 2020 verscheen in NRC een interview met Leonie Cornips over koeientaal.

NL-Lab onderzoeker in Quest
In het juninummer van Quest kwam NL-Lab onderzoeker Inger Leemans aan het woord over geluk en keuzen maken.

NL-Lab onderzoeker Ernst van den Hemel over online kerkdiensten
Op 30 mei 2020 kwam NL-Lab onderzoeker Ernst van den Hemel in Trouw aan het woord over online kerkdiensten.

Radio interview met NL-Lab onderzoeker Leonie Cornips
Op 20 mei j.l. werd NL-Lab onderzoeker Leonie Cornips op Radio Omroep MAX, NPO Radio 5 geïnterviewd over koeientaal. Klik hier om het interview terug te luisteren. 

Interviews met NL-Lab onderzoekers in OVT
Zondag 26 april worden in OVT, om 10:00 uur op NPO Radio 1, twee NL-Lab onderzoekers geïnterviewd: Helmer Helmers in een reportage van Mathijs Deen – over Hilary Mantel’s The Mirror and the Light, en Ernst van den Hemel over Amerikaanse fundamentalisten en het einde der tijden.

Subsidie van het Fonds Staatsman Thorbecke voor Joris Oddens en Inger Leemans
Inger Leemans en Joris Oddens hebben een subsidie ontvangen van het Fonds Staatsman Thorbecke. Met deze subsidie, die ca. 200.000 euro bedraagt, kan Oddens zijn onderzoek naar de geschiedenis van petities de komende jaren verder uitbouwen. Het nieuwe project, getiteld ‘Een oorspronkelijk Nederlandsche uitvinding?’ De Nederlandse houding ten aanzien van petities in vergelijkend Europees perspectief, wordt ondergebracht bij NL-Lab. Meer details zijn hier te vinden.

NL-Lab onderzoeker te gast in De Kennis van Nu
Op woensdag 22 april wordt NL-Lab onderzoeker Geertje Mak geïnterviewd in De Kennis van Nu op NPO2 over het thema ‘De Gendercode’. Regisseur Pier Wouda hoopt meer discussie op gang te brengen over het snel toenemende aantal trans-operaties in Nederland. Mak heeft hieraan meegewerkt vanuit haar kennis over de geschiedenis van transgenders. Ze is kritisch over de hedendaagse eenzijdig medisch-psychiatrisch gerichte aanpak in gevallen waarin mensen gender-grenzen overschrijden, een aanpak die sociaal-cultureel-economische aspecten van gender buiten beschouwing laat.

Interviews over dierentaal
Taalkundigen zijn het erover eens: alleen de mens beschikt over taal. Nee, zegt professor Leonie Cornips in dit artikel in Trouw en bij Spijkers met Koppen. Ook dieren kennen taal en grammatica. Koeien bijvoorbeeld.

Publicatie Passie voor de Passie
Bij Uitgeverij Ten Have verscheen eind maart het boek Passie voor de Passie. De Matteüs, The Passion en andere Passiespelen in Ontkerkelijkt Nederland van NL-Lab onderzoeker Ernst van den Hemel. Het boek werd al besproken door Serge Sekhuis in De Limburger, door Jan de Vlieger op Radio 5, in OVT, door Theo Meder op Neerlandistiek.nl, en in De Stemming. Ook werd Ernst geïnterviewd in Podium 7 op Radio 4 en in Nieuwsweekend op Radio 1. Daarnaast verschenen blog posts in het Nederlands en Engels.

Jubileumviering Stichting Réveil Archief
Op 30 oktober 2020 viert de Stichting Réveil Archief haar negentigjarig bestaan tijdens een studiemiddag met o.m. een lezing van keynote speaker prof.dr. Remieg Aerts (UvA) over de liberale visie op de negentiende-eeuwse Réveil-beweging. Mede-organisator van de middag is NL-Lab-onderzoeker Ton van Kalmthout.

Meertaligheid in de Euregio Maas-Rijn
Voor het Terra Mosana project zoekt Nl-Lab onderzoeker Leonie Cornips vrijwilligers die in deze euregio wonen en die zeven zinnen willen inspreken in hun taal/talen en/of dialect/dialecten.

Lezing over Dutch World Literature
Tijdens de International Conference on Netherlandic Studies van de American Association for Netherlandic Studies, van 4 tot 6 juni 2020 aan de University of California, Berkeley, houdt NL-Lab-onderzoeker Ton van Kalmthout de lezing ‘Dutch World Literature’ over de internationale verspreiding van Nederlandstalige literatuur.

Kunnen we het verleden proeven?
Op 24 april 2020 geeft NL-Lab-onderzoeker Marieke Hendriksen een lezing getiteld “Can we Taste the Past? An Exploration of Methodological Issues” tijdens de Workshop Reconstruction Practices aan de Université de Liège. UITGESTELD IVM COVID-19

Lezing over Bilderdijk
Op 24 april 2020 houdt NL-Lab-onderzoeker Ton van Kalmthout aan de Universiteit Leiden een lezing over Willem Bilderdijk als leraar Nederlands van koning Lodewijk Napoleon, tijdens een symposium van de werkgroep Het Bilderdijk-Museum van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. GEANNULEERD IVM COVID-19

Lezing over smaak, dieet en identiteit
Op 4 April geeft NL-Lab onderzoeker Marieke Hendriksen een lezing, “Making Bodies, Making Taste: Diet, Health and Identity in the Dutch Golden Age”, als onderdeel van de Prato Consortium for Medieval and Renaissance Studies panelsessie Whose Body Politic? Negotiating Political Agency in Early Modern Europe, tijdens de Renaissance Society of America 2020 annual meeting in Philadelphia. GEANNULEERD IVM COVID-19

Lezing over revolutionaire petities
Op vrijdag 20 maart geeft NL-Lab onderzoeker Joris Oddens een lezing op de European Social Science History Conference in Leiden, getiteld “Revolutionary Petitions: a Corpus of 20.000 Petitions to the Legislative Assemblies of the Batavian Republic (1796-1801)”. Tijdens deze lezing, die de weerslag vormt van een samenwerking met Roan van ‘t Land en Merle Helmus, worden de eerste resultaten gepresenteerd van het digitaliseringsproject Revolutionaire Petities, dat momenteel loopt bij het Nationaal Archief. Zie hier voor het programma van de sessie waarbinnen de lezing plaatsvindt.

Conferentie “Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s”
Op donderdag 12 maart 2020 vindt bij het CBS in Heerlen de conferentie “Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s” plaats. De conferentie wordt mede georganiseerd door NL-Lab onderzoeker Leonie Cornips. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

Lezing “Het aangezicht van Nederland”
Op 12 maart geven Inger Leemans en Jan Hein Furnée een lezing op het jubileumcongres MerkKracht: impact en verantwoordelijkheid van merkleiders van de Bond voor adverteerders. Tijdens de lezing “Het aangezicht van Nederland” zullen Leemans en Furnée laten zien hoe reclamemakers in het verleden hebben vorm gegeven aan Nederland – en hoe reclamemakers in het verleden op hun eigen rol hebben gereflecteerd. Ze gaan daarbij in op thema’s als de ‘gemiddelde Nederlander’ en het Nederlandse landschap. De lezing is gebaseerd op onderzoek dat zij samen met Melvin Wevers van DH-Lab (KNAW) voor het symposium hebben verricht.

UvA studenten bezoeken Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Op 12 maart 2020 bezoeken studenten Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam het Amsterdamse Spinhuis voor een excursie met lezingen over dagboekschrijvers, dagboeken en het wetenschappelijk editeren daarvan. De excursie wordt verzorgd in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Sprekers zijn NL-Lab-onderzoeker Ton van Kalmthout en de Huygens ING-onderzoekers Marijke van Faassen, Ineke Huysman en Peter Kegel.

NL-Lab Beproeving Identiteitspolitiek
In deze beproeving op 11 maart lezen we werk van Fukuyama & Thierry Baudet en kijken we naar de mediacampagne Gouden Eeuwen van Nederland van het Forum voor Democratie. Welke rol speelt het verleden in verbeeldingen van nationale identiteit? Op welke manieren speelt het beroep op emotie een rol in hedendaagse debatten over nationale identiteit?Meer weten? Mail ernst.van.den.hemel2 [at] meertens.knaw.nl

Beproeving Burgerschap en koloniën
Op 4 maart 2020 vindt in het Oost-Indisch Huis te Amsterdam NL-Lab’s experiment-bijeenkomst ‘Burgerschap en koloniën in schoolboeken & jeugdtijdschriften’ plaats, georganiseerd door Ton van Kalmthout en Geertje Mak. Interesse? Neem contact op met Ton van Kalmthout.

Lezing over koeientaal
Op donderdag 20 februari geven NL-lab onderzoeker Leonie Cornips en Meertens Instituut onderzoeker Marjo van Koppen samen een lezing over de vraag of koeien over taal en grammatica bezitten. De toegang is gratis. Voor meer informatie, klik hier. 

NL-Lab Beproeving Smaak
Hoe smaakt(e) Nederland? Hoe raken het proeven als epistemische bezigheid, specifieke smaken en recepten, verweven met individuele, professionele, en nationale identiteiten? Aan de hand van reconstructies van historische droprecepten (typisch Nederlands toch?) gaan we op 19 februari in gesprek over manieren om deze vragen op vernieuwende wijze te beantwoorden. Interesse? Neem contact op met Marieke Hendriksen, marieke.hendriksen [at] huc.knaw.nl.

College over identiteit
Woensdag 19 februari geven Geertje Mak en Inger Leemans een college over ‘Identity’ in de Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek van het Huizinga Instituut.

Interview met NL-Lab onderzoeker Ernst van den Hemel
In het tijdschrift ‘We Are Europe’ is een interview verschenen met Ernst van den Hemel over zijn onderzoek naar identiteit, politiek, en religie. Lees het hier (in het Engels).

KNGGW lezing door NL-Lab-onderzoeker Ton van Kalmthout
Op 6 februari 2020 hield NL-Lab-onderzoeker Ton van Kalmthout in het Spinhuis te Amsterdam een presentatie over het Spinhuis, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Biografisch Portaal van Nederland voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).