Close

Geaffilieerde leden

Kerrewin van Blanken

Kerrewin.van.blanken@huc.knaw.nl

PhD-Candidate in Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe

Mijn onderzoek richt zich op de rol die publieke opinie speelde in de internationale betrekkingen tussen de Nederlandse Republiek en Frankrijk in de zeventiende eeuw. In hoeverre kon (transnationaal) publiek debat de internationale politiek beïnvloedden?  En hoe probeerden diplomaten op hun beurt richting te geven aan publieke opinie?

My research focuses on the role of public opinion in the international relations between The Dutch Republic and France in the seventeenth century. To what extent could (transnational) public debate influence international politics? And how did diplomats in turn try to influence public opinion?

Belangrijkste publicaties

  • “Earthquake Observations In the Age Before Lisbon: Eyewitness Observation and Earthquake Philosophy in the Royal Society, 1665–1755”, in: Notes and Records of the Royal Society (2020), 1–22. doi:10.1098/rsnr.2020.0005. (Forthcoming)
  • “Observing an earthquake in 1734.” Bij: Shells and Pebbles, blog for the history of science (2020). https://www.shellsandpebbles.com/2020/04/08/observing-an-earthquake-in-1734/
  • “Deventer is eene der Keiserlyken Vrye Hanse Steden’: herinneringen aan de Hanze in Deventer bij drie zeventiende-eeuwse geschiedschrijvers.” In: Overijsselse Historische Bijdragen, Vol. 134 (2019).

Nina Lamal

nina.lamal@huc.knaw.nl

Postdoc in Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe

Nina Lamal promoveerde in 2014 aan KU Leuven en University of St Andrews op een proefschrift over de Italiaanse belangstelling voor de Opstand in de Nederlanden (1566-1648). Van 2015 tot 2017 werkte ze als postdoctoraal onderzoeker voor Universal Short Title Catalogue in St Andrews. In 2017 kreeg ze een FWO postdoctoraal mandaat aan Universiteit Antwerpen voor een project over het blijvende handgeschreven nieuwsbrieven in de zeventiende eeuw.

Vanaf 2020 is ze werkzaam bij het als postdoctoraal onderzoeker bij het project ‘Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe’. Ze onderzoekt welke publieksinitiatieven zowel de Habsburgse autoriteiten als de Nederlandse Opstandelingen ontwikkelden in de Duitse gebieden. Ze bestudeert ook hoe de diplomatieke relaties tussen de Duitse staten en de Nederlandse Republiek in het begin van de zeventiende eeuw vorm kregen.

Twitter: https://twitter.com/NinaLamal

Belangrijkste publicaties

  • ‘Communicating conflict: early modern soldiers as information-gatherers’, Journal of Medieval and Early Modern Studies, 50:1 (2020), pp. 13-31. Special issue The Dynamics of Cultural Reception edited by Marie-Louise Coolahan.
  • ‘A transnational newspaper venture. Publishing an Italian newspaper in Habsburg Vienna (1671-1700)’, Quaerendo. A Journal Devoted to Manuscripts and Printed Books, 49:3 (2019), pp. 228-254.
  • ‘Commerce and good governance: the broadsheet ordinances in the Van der Meulen archive’, in A. Pettegree (ed.), Broadsheets. Single-sheet publishing in the first age of Print (Leiden: Brill, 2017), pp. 207-239.
  • ‘Promoting the Catholic Cause on the Italian peninsula: printed avvisi on the Dutch Revolt and the French Wars of Religion (1562-1600)’, in J. Raymond, N. Moxham (eds.), News Networks in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2016), pp. 675-694.
  • ‘Translated and often printed in most languages of Europe’: movement and translation of Italian histories on the Dutch Revolt across Europe’, in S. Barker, M. Maclean (eds.), International Exchange in the European Book World (Leiden: Brill, 2016), pp. 125-146.