Close

Kernteam

INGER LEEMANS
Hoofd NL-Lab. Cultuurgeschiedenis. Culturele economie. Kennisgeschiedenis. Emoties en zintuigen. Digitale geesteswetenschappen

LEONIE CORNIPS
Sociolinguïstiek. (Meer)talige constructie van lokale & sociale identiteiten. Limburg. Dierentalen

HELMER HELMERS
Vroegmoderne Nederlandse cultuur en politiek; Geschiedenis van media & publieke opinie; Publieksdiplomatie

MARIEKE HENDRIKSEN
Kennisgeschiedenis. Materiële cultuur, smaak. Performatieve & digitale methoden

ERNST VAN DEN HEMEL
Religiestudies. Cultureel erfgoed. Populisme. Sociale Media. Ritueel en Feestdagen. Passie voor de passie.

TON VAN KALMTHOUT
Neerlandistiek. Historische letterkunde. Receptie & transmissie van literatuur. Egodocumenten.

SAKINA LOUKILI
PhD over populisme, islam, social media & politiek, Denk & NiDa

GEERTJE MAK
Gender studies. Geschiedenis van kolonialisme. Identiteit & lichaam. Geschiedenis van geslacht op geslacht

JORIS ODDENS
Politieke & culturele geschiedenis. Republieken. Parlementen. Petities.