Close

Publicaties

Boeken en artikelen (academisch)

 • Cornips, Leonie and Pieter Muysken (eds.) 2019. Introduction: Langue in the Mines. International Journal for the Sociology of Language, theme issue Langue in the Mines. issue 258:1-12.
 • Cornips, Leonie and Pieter Muysken (eds.) 2019. Introduction: Language in the Mines. International Journal for the Sociology of Language, theme issue Langue in the Mines. 258:1-12.
 • Cornips, Leonie and Vincent de Rooij. 2019. Katanga Swahili and Heerlen Dutch: A sociohistorical and linguistic comparison of contact varieties in mining regions. In International Journal for the Sociology of Language, theme issue Langue in the Mines. Pieter Muysken and Leonie Cornips (Eds.) 2019 International Journal for the Sociology of Language, theme issue Langue in the Mines. issue 258:35-70
 • Cornips, Leonie, Stefania Marzo & Jos Swanenberg (2019). Processen van place-making door talige praktijken in Tilburg, Heerlen en Genk. Parodie van de Braboneger en Getske Boys en het Cités. Taal & Tongval 70(2): 149–177.
 • Cornips, Leonie. 2019. “… en dan wordt er een beetje belachelijk over gedaan …” Over talige identificatie van Limburgers. Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij 123 (3): 84-85.
 • Fehringer, Carol and Leonie Cornips. 2019. The Use of Modal Particles in Netherlandic and Belgian Dutch Imperatives. Journal of Germanic Linguistics 31.4:323–362 doi: 10.1017/S1470542719000072
 • Cornips, Leonie. 2019. The final frontier: non-human animals on the linguistic research agenda. Berns Janine and Elena Tribushinina (eds.) Linguistic in the Netherlands, vol. 36, issue 1, Nov 2019, 13-19. Amsterdam: John Benjamins. 
 • Helmers, H. ‘Foreign News in Times of Domestic Crisis. The Truce Conflicts, the Thirty Years’ War and the Rise of the Dutch Newspaper’. In: A. Wilkinson and D. Thomas (eds.) Conflict and Controversy in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2019).
 • Helmers, H. ‘Het Palmhoutwrak: van mediahype tot onderzoeksproject’. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 38:2 (2019), 65-70.
 • Hendriksen, M.M.A. “Animal bodies between wonder and natural history: taxidermy in the cabinet and menagerie of stadholder Willem V (1748-1806)”, Journal of Social History, Volume 52, Issue 4, 2019, 1110–1131.
 • Hendriksen,M.M.A. “Blankaart en Bontekoe: Smaak, Geneeskunde en Gezondheid in de Lage Landen rond 1700”, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, Volume 29, Issue 4, 2019, 104-109
 • Hemel, Ernst van den. ‘Who leads Leitkultur? How populist claims about ‘Christian Identity’ impact Christian-Democracy in Western Europe’ in JRAT Journal of Religion and Transformation in Society, vol. 5 issue 2.
 • Hemel, Ernst van den.’Social Imaginaries and Borders: Introduction’ JRAT Journal of Religion and Transformation in Society. (co-authored with Laurens ten Kate), 2019, vol. 5 issue 2 forthcoming.
 • Hemel, Ernst van den. “The boomerang-effect of culturalized religion: nativist affect versus non-consensus-based collaboration’ in: The Secular Sacred. Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion, (co-edited with Markus Balkenhol & Irene Stengs), Palgrave, 2019 (forthcoming)
 • Hemel, Ernst van den. ‘The Secular Sacred. Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion: Introduction’ with Markus Balkenhol & Irene Stengs, in: The Secular Sacred. Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion, co-authoried with Markus Balkenhol & Irene Stengs, Palgrave, 2019 (forthcoming)
 • Hemel, Ernst van den. ‘Odd Bedfellows, New Alliances: The Politics of Religion, Cultural Heritage and Identity in the Netherlands’, in Trajecta: Religion, Culture and Society in the Low Countries, 2019
 • Hemel, Ernst van den. ‘Social media and affective publics: Populist passion for religious roots’ in: European Memory in Populism: (Mis)Representations of Self and Other, editors: Chiara de Cesari and Ayhan Kaya, Routledge, 2019
 • Hemel, Ernst van den. ‘Zwarte Pieten, Moskeeën en Zoenende Mannen: Katholiek Activisme van Cultuur onder Vuur en de Culturalisering van Religie’ Co-authored with Markus Balkenhol. Religie en Samenleving, nr 1, 2019.
 • Hoekstra, R., & Ton van Kalmthout (red.), van De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823, ed. Marita Mathijsen. 
 • Kalmthout, T. van, ‘At the Edge of the World and Other Stories. Dutch-Australian Emigration Literature, ca. 1945-1990’, in: Theo D’haen (ed.), Dutch Literature as World Literature. New York: Bloomsbury Academic, 2019, 295-311.
 • Kalmthout, T. van, ‘The Reception of Blake in the Netherlands’, in: Sybille Erle & Morton D. Paley (eds.), The Reception of William Blake in Europe. 2 vols. London etc.: Bloomsbury Academic, 2019, vol. II, 385-413 and 693-700.
 • Kalmthout, T. van, ‘Nieuwe horizonten voor taal- en letterkundigen. De beginjaren 1999-2014 van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren’, in: Vooys 37 (2019) 3, 30-45. 
 • Kalmthout, T. van, ‘Martin J. Premsela, 1896-1960’, in: Petra Broomans e.a. (red.), Vertalerslexicon voor het Nederlandstalig gebied, 2019.
 • Leemans, Inger, ‘The Sex Shop of Europe. Sex and Commerce in the Dutch Republic 1660-1720’, Das Achtzehnte Jahrhundert 42 (2019), 195-219.
 • Leemans, Inger, “The Science of Sex. Passions and Desires in Dutch Clandestine Circles, 1670–1720”, John C. Laursen, G. Paganini (eds.) Clandestine Philosophy: New studies on subversive manuscripts in Early Modern Europe, 1620-1823‬ (University of Toronto Press 2019).
 • Mak, Geertje and Saskia Bultman, ‘Identity in Forms: Paper Technologies in Dutch Anthropometric Practices around 1900’, in: International Journal for History, Culture and Modernity, 7(2019):64-109.
 • Oddens, Joris, ‘The Experience of State Formation: Chronicling and Petitioning on the Dutch Island of Ameland (c. 1780-1815)’, National Identities, DOI: 10.1080/14608944.2019.1590809.
 • Oddens, Joris, ‘Senates and Bicameralism in Revolutionary Europe (c. 1795-1800)’, in: Nikolaj Bijleveld e.a. (red.), Reforming Senates: Upper Legislative Houses in North Atlantic Small Powers 1800-present. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Vakpublicaties & journalistiek

 • Cornips, L (2019) Het alledaagse maar zo complexe verschijnsel meertaligheid. In: Van Twaalf tot Achttien. Wij zijn taal. Vakliteratuur voor professionals in het Onderwijs, 2019, 2.
 • Cornips, Leonie en Ad Knotter. 2019. De uitvinding van Limburg. In www.historici.nl.
 • Cornips, Leonie 2019. Maasgeluide. Schimortera 15 (39): 18-20 ISSN 1388-8641
 • Cornips, Leonie en Roeland van Hout 2019. De staat van het Limburgs. Neerlandistiek.nl. 18 november. https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/de-staat-van-het-limburgs/#more-44805
 • Helmers, H. Nederlands verdient meer. Hoe de aantrekkelijkheid van de studie te vergroten (Amsterdam: KNAW, 2019). Adviesbrief van de KNAW in opdracht van de minister van OCW, opgesteld door commissie bestaande uit dr. Sander Bax; prof. dr. Yra van Dijk, dr Max van Duijn, dr. Helmer Helmers, prof. dr. Lotte Jensen, prof. dr. Petra Hendriks, prof. dr. Marc van Oostendorp, prof. dr. Ted Sanders, en prof. dr. Els Stronks, o.v.v. prof. dr. Lex Heerma van Voss.
 • Hendriksen, M.M.A.“De smaak van het land. Hoe eetbare aarde uit de geneeskunde verdween”, Wonderkamer. Magazine voor Wetenschapsgeschiedenis, vol.1, 2020, pp. 54-57.
 • Hendriks,Elisa, en Joris Oddens, ‘Bataafse vrouwen, politieke rechten en het digitaliseringsproject Revolutionaire Petities’, Holland ​52.1 (2020) 11-19.
 • Leemans, Inger, Interview voor OVT over Verpreutsing (22 sept 2019)
 • Leemans, Inger, Interview voor pilot BEAU over representatie NL in songfestival (29 aug 2019)
 • Leemans, Inger, boekpresentatie Nederland in kaarten (7 juni 2019)
 • Leemans, Inger, advies voor Zef Hemel voor nieuwe aanpak van de Amsterdamse binnenstad (juni 2019)
 • Leemans, Inger & Gert-Jan Johannes, ‘De stille kracht van de vlieger’ – lezing Tong Tong Fair 28 mei 2019
 • Oddens, Joris, Recensie van Henk van Nierop, The Life of Romeyn de Hooghe 1645-1708: Prints, Pamphlets and Politics in the Dutch Golden Age, Tijdschrift voor Geschiedenis 132.3 (2019) 321-322.
 • Oddens, Joris, Recensie van Joaquim Albareda en Manuel Herrero Sanchez (red.), Political Representation in the Ancien Regime; Mario Damen, Jelle Haemers en Alastair Mann (red.), Political Representation: Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200-c. 1600), European History Quarterly 49:3 (2019) 492-493.
 • Oddens, Joris, ‘Zo werkt het talig brein niet’, ingezonden brief, NRC Handelsblad, 23 november 2019. 
 • Oddens, Joris, ‘Wie echt voor meertaligheid is, sluit geen talen uit’, Neerlandistiek.nl, 27 november 2019.