We kunnen ons voorstellen dat je nog veel meer wilt weten over ons onderzoek naar de interacties tussen katten en mensen. Hieronder vind je de meest gestelde vragen.


Waarom hebben we gekozen voor katten?

Een zwarte poes speelt met een koordje en kijkt tegelijkertijd in de camera.

Katten werden zo’n 7000 jaar geleden gedomesticeerd. Mensen en katten hebben dus banden die al heel lang teruggaan. Huiskatten hebben hierdoor vaardigheden ontwikkeld om met mensen om te gaan en katteneigenaren beweren vaak precies te weten wat hun kat van ze wil. Wederzijds begrip tussen katten en mensen geeft ons een goede basis voor dit onderzoek.


Hoe onderzoeken we de interacties tussen katten en mensen?

Filmpjes

We verzamelen filmpjes van huiskatten in hun dagelijkse omgeving. Hierop moeten alledaagse interacties tussen kat en mens te zien zijn, waarin de kat al dan niet slaagt in het overbrengen van een boodschap. We kiezen de meest geschikte filmpjes uit om te analyseren. De kat moet duidelijk in beeld zijn en het moet duidelijk zijn wat de eigenaar doet of zegt. Dan schrijven we wat er te zien is tussen kat en mens op een gedetailleerde, wetenschappelijke manier uit. De geluiden en lichaamsgedragingen van de kat en de mens in relatie tot elkaar komen zo overzichtelijk op een rijtje te staan. Hierop voeren we vervolgens een analyse uit.

Veldwerk

Daarnaast gaan we 1-op-1 interacties met een kat aan in de vertrouwde omgeving van de kat. We maken hier veldnotities van en analyseren deze later.


Het kat-mens-interactie-onderzoek is multidisciplinair. Welke disciplines doen er mee?

We hebben onderzoekers en partners met verschillende achtergronden gevraagd om vanuit hun expertisegebied mee te denken. Zo doen er bijvoorbeeld taalkundigen mee, maar ook experts op het gebied van diergeneeskunde, gedragsbiologie, mediawetenschappen, antropologie, organisatiewetenschappen en sociolinguistiek. Op deze manier zorgen we ervoor dat we ons onderzoek vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

Een schildpadpoes ligt in het gras.