juli 10, 2023

Grote Europese beurs voor onderzoek naar religieuze themaparken

Ernst van den Hemel, onderzoeker aan het Meertens Instituut en NL-Lab, heeft een grote Europese beurs toegekend gekregen, een ERC Consolidator Grant. In december 2023 gaat het onderzoeksproject MAKEBELIEF: The Religious Politics of Theme Parks in the 21st century: Imagineering Religion, Heritage and National Sentiments van start.

Het project, dat vijf jaar gaat duren, analyseert hoe men in landen als China, Nederland, Turkije en de Verenigde Staten de emotionele en politieke betekenis van religie en erfgoed probeert te beïnvloeden. Het gebruikt hiervoor een unieke invalshoek: religieuze themaparken.

(meer…)

april 3, 2023

Kibbelende diplomaten en spectaculaire vuurwerk shows in het Allard Pierson

Wisseltentoonstelling Amsterdam Creatieve Stad 1600-1900  

Het NWO-project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe vult de 17e-eeuwse zaal in de nieuwe editie van de wisseltentoonstelling Amsterdam Creatieve Stad in het Allard Pierson.

(meer…)

maart 27, 2023

Nieuwe Blogpost en Workingpapers

Er zijn weer nieuwe blogpost en workingpapers te vinden op onze website!

maart 14, 2023

Maart 2023: Opinie: waarom provincies meertaligheid meer ruimte moeten geven

Talen zijn de sleutel naar verbondenheid, cultuur, handel en zelfs diplomatie. In een opiniestuk voor Trouw pleit Leonie Cornips, onderzoeker variatielinguïstiek bij het Meertens Instituut en NL-Lab, voor het omarmen van meertaligheid binnen de provincies.

In haar opiniestuk gaat Cornips onder andere in op het in de negentiende eeuw overheersende idee dat taal, volk en land een-op-een verstrengeld zijn. Het is volgens haar urgent om dat negentiende eeuwse denken kritisch te bekijken, omdat een al te statisch idee van taal stereotypering in de hand werkt. Dit terwijl ‘groepen noch in hun samenstelling noch in hun onderlinge relaties statisch, eendimensionaal of voorspelbaar [zijn]. Hoe een melkveehouder of Limburger zich tien jaar geleden uitdrukte, is anders dan nu.’ Gemeenten, provincies en natiestaten waren en zijn altijd meertalig, en die meertaligheid moeten we breed zien en koesteren, aldus Cornips.

Haar boodschap? ‘Toon daadkracht, laat alle provincies energieker taalbeleid voeren, waarin de gehele meertaligheid een plek krijgt, ondergebracht bij bijvoorbeeld gedeputeerden van cultuur. Meertaligheid hoort daar thuis, omdat mensen door taal cultuur produceren, en taal zelf natuurlijk ook weer het hart van de cultuur vormt die mensen met elkaar verbindt. Zo kunnen ze cultuurparticipatie en -educatie voor jongeren expliciet agenderen.’

Lees het volledige opiniestuk op de website van Trouw.