maart 27, 2023

Nieuwe Blogpost en Workingpapers

Er zijn weer nieuwe blogpost en workingpapers te vinden op onze website!

maart 14, 2023

Maart 2023: Opinie: waarom provincies meertaligheid meer ruimte moeten geven

Talen zijn de sleutel naar verbondenheid, cultuur, handel en zelfs diplomatie. In een opiniestuk voor Trouw pleit Leonie Cornips, onderzoeker variatielinguïstiek bij het Meertens Instituut en NL-Lab, voor het omarmen van meertaligheid binnen de provincies.

In haar opiniestuk gaat Cornips onder andere in op het in de negentiende eeuw overheersende idee dat taal, volk en land een-op-een verstrengeld zijn. Het is volgens haar urgent om dat negentiende eeuwse denken kritisch te bekijken, omdat een al te statisch idee van taal stereotypering in de hand werkt. Dit terwijl ‘groepen noch in hun samenstelling noch in hun onderlinge relaties statisch, eendimensionaal of voorspelbaar [zijn]. Hoe een melkveehouder of Limburger zich tien jaar geleden uitdrukte, is anders dan nu.’ Gemeenten, provincies en natiestaten waren en zijn altijd meertalig, en die meertaligheid moeten we breed zien en koesteren, aldus Cornips.

Haar boodschap? ‘Toon daadkracht, laat alle provincies energieker taalbeleid voeren, waarin de gehele meertaligheid een plek krijgt, ondergebracht bij bijvoorbeeld gedeputeerden van cultuur. Meertaligheid hoort daar thuis, omdat mensen door taal cultuur produceren, en taal zelf natuurlijk ook weer het hart van de cultuur vormt die mensen met elkaar verbindt. Zo kunnen ze cultuurparticipatie en -educatie voor jongeren expliciet agenderen.’

Lees het volledige opiniestuk op de website van Trouw.

november 28, 2022

Call for Papers

CALL FOR PAPERS

Practices of Public Diplomacy 1500-2020

International conference KNAW Humanities Cluster 18-20 October 2023 Amsterdam

PublicDiplomacy_CallForPapers

november 10, 2022

Stage Stadhoudersvrouwen

Voor het project Stadhoudersvrouwen Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen, 1533-1820 dat het Huygensinstituut en NL-Lab in samenwerking met Koninklijke Verzamelingen en Oxford Early Modern Letters Online uitvoert zoeken wij een stagiair(e)  (univ. bachelor of master opleiding)

Het gaat om de invoer van de metadata van de correspondentie Marie-Louise van Hessen-Kassel (1688-1765). Voor meer informatie neem contact op met Ineke Huysman ineke.huysman@huc.knaw.nl 

april 15, 2022

Ernst van den Hemel in Atlas

In Nederland worden meer Matthäus Passions opgevoerd dan in de rest van de wereld, terwijl niet-religieuze mensen hier in de meerderheid zijn. NL-Lab onderzoeker Ernst van den Hemel vertelt erover in NPO’s Atlas. De aflevering is hier terug te kijken.

april 6, 2022

Presentatie bloemlezing Johan de Witt en het Rampjaar

Op 9 april organiseert het Nationaal Archief een boekpresentatie van Johan de Witt en het Rampjaar, mede mogelijk gemaakt door het NOT-fonds en de Johan de Witt Stichting.