februari 23, 2022

Eerste resultaten van de koeientaalquiz

In het najaar van 2021 riep het Meertens Instituut in samenwerking met NL-Lab onderzoeker Leonie Cornips mensen op om de koeientaalquiz in te vullen. Hierin vroeg het instituut naar de betekenis van verschillende geluiden die een koe produceert in diverse situaties. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend, zie: https://meertens.knaw.nl/2022/02/22/eerste-resultaten-van-de-koeientaalquiz/#more-15302. Klik op onderstaande link voor een presentatie van 12 koeiengeluiden.

Koeienkwis NL-Lab website