april 3, 2023

Kibbelende diplomaten en spectaculaire vuurwerk shows in het Allard Pierson

Wisseltentoonstelling Amsterdam Creatieve Stad 1600-1900  

Het NWO-project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe vult de 17e-eeuwse zaal in de nieuwe editie van de wisseltentoonstelling Amsterdam Creatieve Stad in het Allard Pierson.

Gastconservator Nina Lamal (NL-Lab), met medewerking van Rozemarijn Tamis, belicht de vredespubliciteit in Amsterdam. Na de Vrede van Münster (1648) wordt de Nederlandse Republiek het diplomatieke centrum van Europa: in verschillende Nederlandse steden worden grote vredesconferenties gehouden waarbij diplomaten uit heel Europa aanwezig zijn. Deze gebeurtenissen vinden vaak hun weerslag in drukwerk. Je kan tot eind juni deze tijdelijke expo gaan bekijken en meer te weten komen over kibbelende diplomaten en spectaculaire vuurwerk shows. 

Bron: Beschryving van het prachtig vuurwerk, ’t geen door ordre der ed. magistraat van de stad Amsterdam op den 29sten augustus  1697, ter eere van het groot Muskovisch gesantschap, aangesteeken is. Amsterdam, 1697. (Signatuur: Pr. C 1368)