september 29, 2021

Koeientaalquiz

NL-Lab onderzoeker Leonie Cornips stelde in samenwerking met collega’s van het Meertens Instituut een koeientaalquiz samen. Daarin wordt gevraagd naar de betekenis van verschillende geluiden die een koe produceert in diverse situaties. De meeste geluiden van de koeien in deze vragenlijst zijn afkomstig uit het onderzoek van dr. ing. Gerhard Jahns en dr. Klaus Walter van het Duitse Onderzoeksinstituut voor Landbouw (Forschungsanstalt für Landwirtschaft) FAL-Braunschweig-Volkenrode. De geluiden die de koe en/of het kalf maakt in precies deze situaties zijn in deze “quiz” te beluisteren met meerkeuzevragen over de betekenis van het geluid. Meedoen aan de quiz kan via: https://koeientaal.survey.clariah.nl/index.php/915643