januari 10, 2022

NL-Lab werkt mee aan de digitalisering van twee bijzondere autografencollecties

In samenwerking met Huygens ING/NL-Lab maakt Koninklijke Verzamelingen twee bijzondere handschriftencollecties digitaal toegankelijk voor onderzoekers uit binnen- en buitenland. Het gaat om collecties die grotendeels aan het eind van de negentiende eeuw verworven werden door prins Alexander en zijn moeder koningin Sophie. Ze bevatten unieke documenten met name uit de tijd van de Dertigjarige Oorlog, de Reformatie en de Verlichting. In 2022 komen de stukken, die zo’n 13 meter en ruim 36.000 pagina’s beslaan, online beschikbaar op de website van de Koninklijke Verzamelingen. Meer informatie is te vinden op de website van Koninklijke Verzamelingen: https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/nieuws/183-twee-bijzondere-handschriftencollecties-gaan-digitaal