december 13, 2021

Tentoonstelling Constantijn Huygens. Een leven in brieven.

Mede op initiatief van NL-Lab onderzoeker Ineke Huysman vindt van 1 april t/m 30 juni 2022 de tentoonstelling Constantijn Huygens. Een leven in brieven plaats. Deze is een samenwerkingsverband van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn. De tentoonstelling is gewijd aan de ruim 70.000 brieven die Constantijn Huygens (1596-1687) tijdens zijn lange leven schreef. De kern daarvan, bestaande uit ruim 9.000 brieven uit zijn particuliere correspondentie, is sinds kort volledig te raadplegen via de database Huygens’ Briefwisseling OnlineBij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig boek, samengesteld door Ineke Huysman en Ad Leerintveld, gastconservatoren van de tentoonstelling.