Wie de televisie, radio of sociale media aanzet zal snel ontdekken: ‘heel Nederland voelt’. Bij sollicitaties wordt gevraagd naar ‘passie’. We mogen of moeten ‘trots’ op Nederland zijn. Het Nederlandse thuisgevoel staat politiek op de agenda. Waarom zijn emoties zo’n centrale rol gaan spelen in publieke processen? Welke emoties worden historisch als bepalend voor Nederland gezien? En welke rol spelen de zintuigen in dit verhaal? NL-Lab onderzoekt wat en hoe Nederland voelt.


Identiteitsvorming is nauw verweven met emoties en zintuiglijke waarneming. Dat geldt zowel voor individuen als voor de gemeenschap. Op persoonlijk niveau bepalen onze affecten hoe we de wereld ervaren, en hoe we daar betekenis aan geven. Op nationaal niveau spelen emoties en zintuiglijke ervaringen ook een belangrijke rol. Niet voor niets worden naties vaak betiteld als gevoelsgemeenschappen. Thuisgevoel, trots, schaamte en gevoelens van onveiligheid en angst zien we steeds vaker terug als inzet van politiek beleid en publieke debatten.


In NL-Lab nemen we de rol van emoties en zintuiglijke ervaringen als uitgangspunt voor nieuw onderzoek. We maken daarbij gebruik van expertise uit verschillende disciplines: geschiedenis, politicologie, antropologie, religiewetenschap, taalkunde, sociolinguistiek en wetenschapsgeschiedenis. Hoe wordt Nederland gevoeld? Hoe ‘doe’ je trots? Nationale identiteit wordt niet alleen gemaakt in canons en standbeelden, maar krijgt ook zintuiglijk vorm: Hoe ruikt, smaakt, en klinkt Nederland? NL-Lab onderzoekt de samenhang tussen fysieke en culturele smaak. En we proberen het geur- en smaakerfgoed van Nederland in kaart te brengen. Daarbij maken we gebruik van innovatieve reconstructiemethodes en analyseren we welke rol emoties en zintuiglijke waarneming spelen in kennisverwerving.