Cynthia Groff

educational linguistics, language policy and ideology, youth identity and belonging, minority education, discourse analysis

Cynthia Groff behaalde een PhD in educatieve taalkunde aan de Graduate School of Education van de University of Pennsylvania. Haar onderzoek naar taalbeleid en -ideologie richt zich op de geschiktheid van het onderwijs voor taalkundige minderheden en de ervaringen en discoursen van minderheidsjongeren met betrekking tot taal en verbondenheid. Voor haar promotieonderzoek in Noord-India ontving ze de Comparative and International Education Society’s Language Issues Dissertation Award, de Educational Linguistics International Award van de University of Pennsylvania, de American Association of University Women’s Dissertation Fellowship en vier Foreign Language and Area Studies Fellowships. Het op haar proefschrift gebaseerde boek is getiteld The ecology of language in multilingual India: Voices of women and educators in the Himalayan foothills. In het kader van postdoctoraal onderzoek aan de Université Laval in Québec interviewde ze opnieuw minderheidsjongeren, waarbij ze discoursen en identiteitskeuzes analyseerde binnen hun taalkundige en educatieve context. Tijdens een affiliatie aan de Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico deed ze onderzoek naar landelijke Purhepecha-Spaanse tweetalige scholen, waarvoor ze de National Academy of Education/Spencer Foundation Postdoctoral Fellowship ontving. Als Marie Skłodowska-Curie Individual Fellow aan de Universiteit Leiden concentreerde Cynthia zich op discoursen over culturele en taalkundige diversiteit op stedelijke middelbare scholen. Dit betrof een interdisciplinair, mixed-methods project getiteld “Voices of belonging: Minority identities, language and education in the Netherlands.”

 

Als gastonderzoeker bij NL-Lab schrijft Cynthia een financieringsaanvraag voor een NWO VIDI-project met de voorlopige titel “Language diversity and identity formation in education: Ideology implications and policy innovations across contexts”. Daarnaast werkt ze aan onderzoekspublicaties op grond van eerdere en lopende projecten, en is ze bezig met het uitbreiden van haar netwerk en het verkennen van verdere onderzoekssamenwerkingsverbanden.