Maria Grever

Historische cultuur. Historisch besef. Historiografie. Erfgoed. Tweede Wereldoorlog en populaire cultuur. Nationale identiteit.

Maria Grever is emeritus hoogleraar Theoretische Geschiedenis en directeur van het door haar opgerichte Centrum voor Historische Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds september 2020 is zij gastonderzoeker bij NL-Lab.

Zij was onderzoeksleider van diverse NWO-projecten: Paradoxes of De-Canonization (2004-06); Heritage Education, Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge (2009-14); National narratives in Dutch and English history textbooks (2011-16). Momenteel leidt ze als hoofdaanvrager het EUR Research Excellence Initiative programma War! Popular Culture and European Heritage of Major Armed Conflicts (2015-21) met vier projecten (co-aanvrager Stijn Reijnders).

Haar onderzoek richt zich op historische cultuur, historisch besef, collectieve herinnering en canonisering van historische kennis. Daarover publiceerde zij tal van artikelen en enkele monografieën, waaronder haar cum laude dissertatie Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis(1994); met Berteke Waaldijk, Transforming the Public Sphere. The Dutch National Exhibition of Women’s Labor in 1898 (1998; vert. 2004); met Kees Ribbens, Nationale identiteit en meervoudig verleden (2007); met Carla van Boxtel, Verlangen naar tastbaar verleden. Erfgoed, onderwijs en historisch besef (2014). Haar meest recente boek is Onontkoombaar verleden. Reflecties op een veranderende historische cultuur (2020). Daarnaast was zij co-redacteur van enkele bundels, zoals met Harry Jansen, De ongrijpbare tijd. Temporaliteit en de constructie van het verleden (2001); met Siep Stuurman, Beyond the Canon. History for the Twenty-First Century (2007) en met Mario Carretero en Stefan Berger, Palgrave Handbook of Research in Historical Culture and Education (2017). Ook publiceerde zij themanummers van wetenschappelijke tijdschriften.

Grevers werk werd enkele malen bekroond. Zij ontving de SNS Bank prijs voor beste dissertatie aan de Nijmeegse universiteit in 1996 en de Huib de Ruyter prijs van de Vereniging van Geschiedenisdocenten in Nederland in 1997. In 1998 kreeg zij de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau; in 2010 werd ze lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW); in 2015 ontving zij de Athena Award van de Erasmus Universiteit.