Marjolein ’t Hart is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiaal Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior-onderzoeker Geschiedenis bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en NL-Lab. Zij studeerde geschiedenis in Groningen en bij Trinity College, Dublin, en werkte voor haar promotieonderzoek aan de New School for Social Research in New York en de Universiteit Leiden. Haar onderzoek gaat vooral over de geschiedenis van politieke machtsvorming en het verzet daartegen, over oorlog en economie, over stedelijke netwerken en de rol van het geld. ’t Hart specialiseerde zich op de Gouden Eeuw van de Nederlandse Republiek, maar schrijft ook over bredere sociale en economische processen op de lange termijn én op wereldhistorisch niveau. Haar veelzijdige oriëntatie werd gevoed door aanstellingen aan verschillende universiteiten (Groningen, Leiden, Erasmus Rotterdam, Universiteit van Amsterdam en Columbia University New York) en bij verschillende disciplines (geschiedenis, sociologie, politicologie). ’t Harts werk bevindt zich vaak op het snijvlak van geschiedenis en sociale wetenschappen en haar publicaties genieten internationale bekendheid in de sociale en economische geschiedenis.

Bij NL-Lab kijkt ’t Hart vooral naar de wereldhistorische aspecten in de debatten over de Nederlandse identiteit, mede gebaseerd op haar eerdere publicaties: The Making of a Bourgeois State. War, Politics and Finance during the Dutch Revolt (1993), The Dutch Wars of Independence. Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570-1680 (2014), De Wereld en Nederland. Een Sociale en Economische Geschiedenis van de Laatste Duizend Jaar (2017) en Wereldgeschiedenis van Nederland (2018). Momenteel werkt zij aan drie projecten: één over het bovengenoemde onderzoek naar de wereldhistorische dimensies in de geschiedschrijving over Nederland, één over een nieuwe, inclusieve geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog en één over stedelijke netwerken en economische macht in Nederland tijdens de Franse Tijd.