Hier vind je de wetenschappelijke publicaties die wij hebben gedaan of waar wij aan mee hebben gewerkt in het kader van het kat-mens-interactie-onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappelijke artikelen, boeken, boekhoofdstukken, presentaties of posters.

  • Cornips, Leonie. 2019. The final frontier: non-human animals on the linguistic research agenda. Berns Janine and Elena Tribushinina (eds.) Linguistic in the Netherlands, vol. 36, issue 1, Nov 2019, 13-19. Amsterdam: John Benjamins.
Een gevlekte poes steekt haar pootje uit om deze te wassen.