Kat-mens-interacties

Dat katten en mensen interacties met elkaar hebben, zal niemand in twijfel trekken. Katten miauwen als ze eten willen, ze krabben aan de bank voor aandacht of ze gaan bij de deur zitten als ze naar buiten willen. Toch verschilt de manier waarop katten contact hebben met hun menselijke huisgenoten per huishouden. Om interacties te laten slagen en bepaalde routines tot stand te brengen, moeten beide partijen aan wederzijds begrip werken. Wij brengen in ons onderzoek in kaart hoe dit gaat.

Lichaamstaal

Katten en mensen zijn verschillende diersoorten. De mens maakt simultaan gebruik van gesproken taal en van het lichaam (bijvoorbeeld wijzen met de vinger, knikken met het hoofd en andere gebaren). Katten hebben een ander soort lichaam en gebruiken dit dus ook anders in interacties. Ze geven bijvoorbeeld kopjes of zeggen iets met hun houding of blik. Ook maken ze gebruik van vocalisaties. Wij onderzoeken hoe katten en mensen betekenisvolle interacties met elkaar hebben en welke structuur hierin te ontdekken valt. We gebruiken hiervoor theorieën uit de taalkunde.

Zwarte poes op de bank