De laatste jaren is er veel belangstelling voor de beïnvloeding van politieke debatten door buitenlandse staten via de media. Landen zoals Rusland en de Verenigde Staten investeren flink in het beïnvloeden van buitenlandse publieken via social media, om diplomatieke doelstellingen te bereiken. NL-Lab onderzoekt de geschiedenis van dit soort ‘publieksdiplomatie’. Het NWO Vidi-project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe analyseert de inzet van de drukpers in de vroegmoderne Europese diplomatie. Welke rol speelden de media in de internationale betrekkingen van de Nederlandse Republiek tussen 1568 en 1713?

Diplomatieke geschiedenis richtte zich traditioneel vooral op de elites. Inventing Public Diplomacy heeft meer oog voor het brede publiek en de manier waarop dat betrokken werd bij diplomatie. Hoe en met welke doelstellingen maakten diplomaten in de vroegmoderne tijd gebruik van de drukpers? Hoe onderhielden zij contact met publieken in het buitenland en hoe droeg dit contact bij aan hun diplomatieke strategieën? Hoe ontwikkelde de rol van drukwerk zich ten opzichte van andere communicatievormen? En wat was de impact van diplomatieke publiciteit op internationale relaties? In drie deelprojecten analyseert Inventing Public Diplomacy diplomatieke correspondenties tussen de Nederlanden en Frankrijk, Engeland en de Duitse landen. Met behulp van automatische handschriftherkenning (Transkribus) worden deze correspondenties getranscribeerd, en geanalyseerd in samenhang met gedrukte bronnen uit de periode. Aan het eind van het project worden de transcripties online beschikbaar gemaakt.

 

Project

  • Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe. NWO Vidi. Hoofdaanvrager: Helmer Helmers.
 
Gerelateerd project
  • Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623). Editieproject in samenwerking met Digitaal Databeheer Huygens ING.

 

Publicaties

Nina Lamal, Jamie Cumby en Helmer Helmers (red). Print and Power in Early Modern Europe (Brill 2021).

 

Helmer Helmers. ‘Foreign News in Times of Domestic Crisis: The Truce Conflicts, the Thirty Years’ War and the Rise of the Dutch Newspaper‘, in: A. Wilkinson en D. Thomas (red.) Conflict and Controversy in Early Modern Europe (Brill, 2019).

 

Helmer Helmers. Public Diplomacy in Early Modern Europe: Towards a New History of News‘, Media History 22:3-4 (2016) 401-420.

 

Zie ook