Weerbare Wetenschap:

 

Hoe gaan wetenschappers om met maatschappelijke polarisatie? Hoe kunnen zij weerbaar worden tegen geëmotioneerde reacties, scheldkanonades of rechtstreekse bedreigingen? Welke impact heeft het tijdperk van fake news en alternatieve feiten op wetenschap? Wat voor oplossingen vinden wetenschappers om op een nieuwe manier om te gaan met publiek, media en politiek in deze tijd?

 

NL-Lab organiseert een serie gesprekken over de vraag hoe individuele wetenschappers omgaan met polarisatie, intimidaties, taboeïsering (‘cancelling’) en emotionele escalatie.

 

In elk gesprek staan wetenschappers centraal die onderzoek doen naar maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Zij vertellen over welke uitdagingen zij tegenkomen, over de reacties die zij hebben gekregen op hun werk, hoe zij daarmee om zijn gegaan en hoe ze daar nu tegenaan kijken. Vanuit deze praktijkervaringen onderzoeken we samen met alle deelnemers de vraag, wat er nodig is om wetenschap beter in staat te stellen om met publieke en politieke reacties op hun werk om te gaan. Wat kunnen werkgevers, belangenbehartigers, maar ook collega-wetenschappers doen om de positie van wetenschappers te versterken? Hierbij is ook ruimte voor reflectie op de vraag of de eisen die aan wetenschappers worden gesteld en de verwachtingen waaraan zij moeten voldoen aan herformulering toe zijn. Zijn opvattingen over wetenschapscommunicatie en -valorisatie aan een update toe? Is er voldoende aandacht voor psychische gezondheid van wetenschappers?

 

Vanaf november zal elke zes weken een gesprek over weerbare wetenschap plaats vinden. Voor vragen of suggesties, mail Ernst van den Hemel

 

Programma Weerbare Wetenschap

Onderzoekers