Jules Rijssen

cultureel erfgoed. inclusiviteit. meerstemmigheid. netwerken. sense of belonging.

Jules Rijssen is andragoog en werkt als netwerkverzamelaar bij erfgoedinstelling Imagine IC. Sinds maart 2022 is hij ook als expert in residence cultureel erfgoed en inclusiviteit verbonden aan NL-Lab. Gedurende deze periode houdt hij zich bezig met vraagstellingen over onder ander het inclusiever maken en vergroten van het NL-Lab-netwerk én nadenken en adviseren over diversiteit en instituutoverstijgend onderzoek.

In zijn werk als erfgoedprofessional houdt zich bezig met vraagstukken rondom de methoden en ethiek van het participatief verzamelen maar ook over ideeën omtrent immaterieel erfgoed en diens meervoudige gelaagdheid, meerstemmigheid in betekenisgeving en verzamelpraktijken, de biografie en migratiegeschiedenis van koloniale objecten, rituelen en tradities, taal, processen van sense of belonging.

Laatste publicatie:

  • Rijssen, Jules, Wijks, Roy en Reeder Andre et al, 2019. Op zoek naar Papa Koenders. Over een strijder voor emancipatie in het koloniale Suriname. Edam: LM Publishers.