NL-Lab
 is een onderzoeksgroep van het KNAW Humanities Cluster, opgericht door Huygens Instituut en het Meertens Instituut in 2019. NL-Lab ontwikkelt onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden. Hoe wordt nationale identiteit gemaakt en gevoeld? Hoe praat Nederland, hoe smaakt Nederland, hoe vertelt Nederland zijn geschiedenis? Waar en voor wie staat Nederlandse identiteit op het spel? NL-Lab bundelt expertise uit verschillende kennisvelden om met behulp van innovatieve onderzoeksmethodes

nieuwe perspectieven te ontwikkelen op deze urgente kwesties.

ONDERZOEKSPROGRAMMA

VORMEN

Hoe wordt Nederlandse
identiteit gevormd?

VOELEN

Hoe en waar wordt Nederlandse identiteit gevoeld?

OVERDRAGEN

Hoe wordt Nederlandse identiteit overgedragen?

Uitgelichte projecten