Populisme stelt maatschappij en wetenschap voor grote uitdagingen. Bewegingen als de Nederlandse PVV en het Duitse PEGIDA zijn niet makkelijk in te passen in bestaande paradigma’s en publiceren weinig programmatische teksten. Hoe moeten we populistische bewegingen begrijpen? Dit project analyseert op basis van sociale-mediadata hoe centrale concepten in het populistische gedachtegoed gedefinieerd worden.

 

Specifiek kijkt dit project, dat mogelijk werd door een KNAW Nationale Wetenschapsagenda Startimpuls, naar de rol die verwijzingen naar christelijke en joodse religies en begrippen als ‘joods-christelijk’ en ‘christelijke waarden’ spelen in verbeeldingen van Nederland. Daarnaast wordt onderzocht hoe ‘islam’ in dit kader nieuwe politieke betekenis krijgt. Hoe krijgt politiek engagement van moslims gestalte tegen de achtergrond van de opkomst van rechts-conservatief populisme? Zo draagt dit project bij aan het vormen en delen van kennis over polarisatie langs religieus-culturele lijnen en helpt het hierop te anticiperen.

 

Zie ook

Presentatie van het project op YouTube