NL-Lab is een onderzoeksgroep die deel uitmaakt van het KNAW Humanities Cluster. Binnen dit cluster van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstituten is NL-Lab in 2019 ontstaan als een samenwerkingsverband tussen het Huygens Instituut en het Meertens Instituut. NL-Lab bestaat uit een multidisciplinair team dat onderzoek doet naar Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden.

 

NL-Lab is een experimenteel lab: we zoeken antwoorden op de vragen hoe, waar, en door wie Nederlandse cultuur en identiteit gevormd, gevoeld, en overgedragen werd en wordt. We pretenderen niet dat we kunnen bepalen wat de Nederlandse identiteit was of is. We ijken niet, we beproeven.

 

NL-Lab is een innovatief lab: we combineren oude en nieuwe methoden. Archiefonderzoek, discoursanalyse en etnografie gebruiken we samen met digitale en performatieve methoden. Denk bijvoorbeeld aan computeranalyses van taalgebruik, maar ook aan reconstructies van historische ruimten, geuren en smaken.

 

NL-Lab is een sociaal lab: we brengen mensen uit verschillende onderzoeksrichtingen en beroepen bij elkaar om van elkaar te leren en samen onderzoek te doen naar Nederlandse cultuur en identiteit. Zo willen we ook jonge onderzoekers aantrekken en opleiden.

NL-Lab organiseert regelmatig onderzoeksactiviteiten, zoals Experimenten en Beproevingen. Zie hiervoor onze agenda