Lieke van Deinsen

Historische Nederlandse Letterkunde, Canonvorming, Materieel en tekstueel cultureel erfgoed, Geleerden- en schrijversportretten, Tekst-beeld relatie in vroegmodern drukwerk

Lieke van Deinsen is neerlandicus en als postdoctoraal onderzoeker en docent verbonden aan de onderzoekseenheden Kunstwetenschappen en Literatuurwetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel werkt zij aan haar FWO-project “A Face of One’s Own. Author Portraits and the Construction of Female Intellectual Authority in Early Modern Europe”. Dit project bouwt voort op een pilotstudie naar de visuele en tekstuele representaties van vrouwelijke geleerden in de vroegmoderne Nederlanden, waarvoor zij in 2018 een NWO-Rubiconbeurs ontving. Eerder was zij als fellow verbonden aan het Scaliger Instituut, het Vossius Centre en het Rijksmuseum Amsterdam. 

In haar interdisciplinaire onderzoek combineert Lieke haar achtergrond in tekst- en literatuuranalyse met een specialisatie in materiële en visuele cultuur, waarbij ze vaak gebruik maakt van digitale methoden. Ze in het bijzonder geïnteresseerd in processen van canonvorming, auteurschapsconstructies en de wisselwerking tussen tekst en beeld in de vroegmoderne tijd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de twee boeken die van haar hand zijn verschenen: The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity (Amsterdam 2016) en Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis (Hilversum 2017), de handelseditie van haar proefschrift dat zij in 2017 verdedigde aan de Radboud Universiteit. 

Lieke is een actief lid van de academische gemeenschap, bijvoorbeeld als bestuurslid van de Werkgroep Achttiende Eeuw. In 2021 werd zij verkozen tot lid van de Jonge Academie (KVAB). Ze organiseerde tal van congressen en is redactielid van onder meer Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), Early Modern Low Countries (EMLC) en Interférences Littéraires. Daarnaast spant ze zich in om de historische letterkunde voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zo maakt ze podcasts, vlogs en blogs en draagt zij bij aan de vernieuwingsslag van de website www.literatuurgeschiedenis.org. Ze is initiatiefnemer en, samen met Ton van Strien, hoofdredacteur van de bekroonde website www.schrijverskabinet.nl en werkt als gastconservator mee aan verschillende tentoonstellingen (o.a. in het Allard Pierson Museum, Teylers Museum en Literatuurmuseum). 

Binnen NL-Lab zal Lieke zich binnen het kernthema ‘overdragen’ richten op de rol die processen van canonvorming spelen bij culturele identiteitsvorming en de constructie van literair erfgoed. In het bijzonder wil ze zich hierbij inzetten om de actuele debatten en initiatieven in Nederland en België aan elkaar te verbinden, onder andere door de organisatie van een grootschalig congres in 2022 in samenwerking met de Nederlandse Taalunie en de KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren). Ook zal zij zich, samen met Inger Leemans, inzetten voor de vernieuwingsslag van de educatieve website literatuurgeschiedenis.org.