Marjo van Koppen, Meertens Instituut

Taalvariatie in het Nederlands, Historische taalkunde van het Nederlands, Communicatie tussen mens en dier

Marjo van Koppen is senioronderzoeker aan het Meertens Instituut (KNAW) bij de onderzoeksgroep variatielinguïstiek en hoogleraar Taalvariatie van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Ze doet naast haar onderzoek naar variatie in mensentaal, onderzoek naar communicatie tussen mensen en dieren, in het bijzonder koeien en katten.

Marjo van Koppens onderzoek naar mens-diercommunicatie sluit aan bij het onderzoek van Leonie Cornips naar koeientaal. Leonie en zij doen samen onderzoek naar de vraag hoe die communicatie taalkundigen worden geduid, wat die communicatie ons vertelt over de cognitieve en sociale taalvaardigheden van dieren- en mensentaal. Zij voeren dit onderzoek uit naar verschillende diersoorten, gedomesticeerde dieren zoals koeien, varkens en katten, en breiden het onderzoek ook uit naar niet gedomesticeerde, maar wel door de mens verzorgde dieren zoals dierentuindieren. 

 

Projecten