Tessa Lobbes

Culturele uitwisseling. Conflict & identiteit. Nederland & België. Eerste Wereldoorlog. (Post)koloniale cultuur. Voetbal & muziek.

Tessa Lobbes is Managing Editor van het wetenschappelijke tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review, dat handelt over de geschiedenis van Nederland en België, uitgegeven wordt door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en is ondergebracht bij Huygens ING. In 2012 promoveerde Lobbes aan de KU Leuven op een proefschrift over het Belgische geschiedenisonderwijs sinds 1945, Verleden zonder stof. Strijd om het geschiedenisonderwijs in België. Daarna was ze als onderzoeker en docent werkzaam aan de KU Leuven en Universiteit Utrecht.

Lobbes’ expertise ligt in de geschiedenis van culturele uitwisselingen en identiteitsvorming in het twintigste-eeuwse Nederland en België en hun voormalige kolonies. Daarbij heeft ze vooral aandacht voor interacties in tijden van conflict. Zo bestudeerde ze tweetalige Belgische culturele bemiddelaars tijdens de taalstrijd in het interbellum. In het HERA-project Cultural Exchange in Times of Global Conflict: Colonials, Neutrals and Belligerents during the First World War onderzocht ze hoe zowel Nederlandse als Indonesische intellectuelen onder druk van buitenlandse oorlogsambities en oorlogspropaganda de inhoud en de oriëntatie van het Nederlandse koninkrijk herzagen. Beide groepen dachten na over soortgelijke vragen – zoals bij welke oorlogvoerende partij is mijn nationaal, raciaal of religieus belang gebaat – en in hun debatten over de ideale naoorlogse samenleving dachten ze als onderdanen van het neutrale Nederlandse koninkrijk ook na over elkaar.

Lobbes’ expertise sluit aan bij de inzet van NL-Lab om Nederlandse geschiedenis en cultuur ook vanuit een (post)koloniaal en transnationaal perspectief te analyseren. Binnen NL-Lab werkt Lobbes aan haar monografie over de Eerste Wereldoorlog van Nederlandse en Indonesische intellectuelen, en neemt ze deel aan het Nederland schrijven-project. Ze focust daarbij op culturele uitwisseling en identiteitsvorming tijdens oorlog, (de)kolonisatie en migratie vanaf de twintigste eeuw tot heden. Haar aandacht gaat ook uit naar de interacties tussen witte Nederlanders en Nederlanders met een migratieachtergrond, waarbij ze zich richt op vormen en plaatsen van massacultuur zoals voetbal/het stadion, muziek/de club en eten/buurtwinkel.