Kerrewin van Blanken studeerde geschiedenis in Utrecht en Belfast, met een specifieke belangstelling voor vroegmoderne cultuur- en kennisgeschiedenis. Hij studeerde in 2019 af met een prijswinnende scriptie over ooggetuigenverslagen van aardbevingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarnaast heeft hij gewerkt als collectiemedewerker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.

Als PhD-kandidaat in het project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe richt Van Blanken zich op de rol die publieke opinie speelde in de internationale betrekkingen tussen de Nederlandse Republiek en Frankrijk in de zeventiende eeuw. In hoeverre kon (transnationaal) publiek debat de internationale politiek beïnvloeden?  En hoe probeerden diplomaten op hun beurt richting te geven aan publieke opinie?

Projecten