Ton van Kalmthout

Egodocumenten. Geschiedenis van de filologie. Geschiedenis van het literatuuronderwijs. Internationale circulatie van literatuur. Literaire instituties.

Ton van Kalmthout is senior-onderzoeker bij NL-Lab vanuit het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en bijzonder hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij behaalde zijn doctoraalexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Nijmegen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hij werkte als leraar Nederlands en doceerde letterkunde aan de lerarenopleidingen Nederlands van de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Leiden. Ook was hij als docent en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 werd hij aangesteld bij het Huygens Instituut en in 2017 en 2019 was hij gastdocent bij de vakgroepen Nederlandse literatuur en Vertaalwetenschap van de KU Leuven. Hij is redacteur van de boekenreeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (Verloren).

Van Kalmthouts onderzoek en publicaties liggen voor een belangrijk deel op het vlak van de institutionele overdracht van literatuur en de internationale circulatie daarvan in de negentiende en twintigste eeuw. Hij schreef zo’n 75 artikelen en hoofdstukken over culturele genootschappen, de geschiedenis van het theater, de geschiedenis van het literatuuronderwijs en de filologie, alsmede de nationale en internationale verspreiding en receptie van literatuur. Op dit terrein gaf hij de laatste jaren leiding aan enkele NWO-projecten. Momenteel is hij hoofdonderzoeker van het NWO/FWO-project Eastbound: The Distribution and Reception of Dutch-language Literature, 1850-1990. Daarnaast is hij als projectleider betrokken bij enkele edities van negentiende-eeuwse egodocumenten.

Bij NL-Lab zet Van Kalmthout zijn onderzoek naar de geschiedenis van de filologie voort met studies naar de Nederlandse identiteit in literatuurgeschiedenissen en andere letterkundige verhandelingen sinds het begin van de negentiende eeuw. Zijn onderzoek naar de internationale circulatie van literatuur richt zich bij NL-Lab vooral op literatuur van en voor Nederlandse emigranten, op de opvattingen over Nederland en zijn bewoners in de nationaal-socialistische Westforschung en op de Nederlandse receptie van Duits-, Engels- en Franstalige literatuur.