Het Biografisch Portaal van Nederland (Huygens ING) biedt een centrale toegang tot biografische informatie. Het portaal verzamelt verspreid gepubliceerde informatie over bekende en minder bekende personen uit de Nederlandse geschiedenis, van de vroegste tijden tot heden. Dit soort biografische woordenboeken hebben een belangrijke rol gespeeld (en doen dat nog steeds) in het canoniseren en marginaliseren van bepaalde personen en groepen.

 

NL-Lab doet onderzoek naar biografische lexica als canoniserend medium voor het Nederlandse geschiedbesef. Waarom werden bepaalde personen al dan niet opgenomen? Hoe werden levens ‘gewogen’ in de lemmata? Hoe migreren levensbeschrijvingen van het ene lexicon naar het andere? Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de levensgeschiedenis van mensen die verbonden zijn met de geschiedenis van de Nederlanden en hun koloniën.

 

Gerelateerde projecten:

Onderzoekers

Ilja Nieuwland