Blogreeks Vroegmoderne Publieksdiplomatie

Het project Publieksdiplomatie heeft een eigen blogreeks op historici.nl. De blogs zijn hier te vinden.