Douwe Zeldenrust

Manager Collecties Meertens Instituut. Research Data Management. Digitale Geesteswetenschappen. Archiefwetenschappen. Kennisgeschiedenis. Erfgoed.

Douwe Zeldenrust is Manager Collecties en Senior Research Data Manager bij de afdeling Digitaal Databeheer van Huygens ING. Hij is verantwoordelijk voor het collectie- en datamanagement van het Meertens Instituut, waarmee Huygens ING in het KNAW Humanities Cluster samenwerkt. Tot zijn werkzaamheden behoren onder meer het aansturen van teams van datacuratoren, het adviseren over Research Data Management en het toepassen van nieuwe methoden en technieken voor het verwerken en het beschikbaar stellen van digitale gegevens.

Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert al meer dan negentig jaar de Nederlandse taal en cultuur. Zeldenrust werkt op dit moment aan een dissertatie over de geschiedenis van het collectioneren van het Meertens Instituut, het circuleren van informatie en de vorming van kennisnetwerken. Daar zit voor hem ook precies de aansluiting met NL-Lab: in het onderzoeksprogramma Nederland Schrijven buigt NL-Lab zich over de vraag hoe Nederlandse identiteit is en wordt vormgegeven in onderzoek en rapporten van wetenschappelijke instituten en adviescolleges. Zeldenrust benadert dit vraagstuk vanuit zijn expertise over collectioneren in het algemeen en het Meertens Instituut in het bijzonder.

Zeldenrust studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Informatie- en Documentmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.