Helmer Helmers

Cultuurgeschiedenis. Vroegmoderne media en politiek. Diplomatieke geschiedenis. Nederlands cultuur in internationaal perspectief.

Helmer Helmers onderzoekt de Nederlandse geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw. Helmers promoveerde in 2011 cum laude aan de Universiteit Leiden en werkte daarna als universitair docent historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de UvA leidde hij verschillende onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld over de geschiedenis van nieuws en publieke opinie, en over de bijzondere vondst op het Texelse scheepswrak BZN17. Helmers was fellow aan de Huntington Library (2015) en het NIAS (2018-2019). In 2019 kwam hij naar NL-Lab.

Helmers schreef veel over cultuur en politiek in de Nederlandse Republiek, met name in internationaal verband. Zijn boek The Royalist Republic (Cambridge University Press 2015) zoekt bijvoorbeeld een verklaring voor de opmerkelijk wijdverbreide Nederlandse steun voor het Engelse koningshuis in het midden van de zeventiende eeuw. Met Geert Janssen voerde Helmers de redactie over The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age (Cambridge University Press 2018), dat de geschiedenis van de zeventiende-eeuwse Republiek voor internationale studenten ontsluit.

Bij NL-Lab onderzoekt Helmers met name de geschiedenis van de Nederlandse media en diplomatie in de vroegmoderne tijd. Als senior-onderzoeker leidt hij het NWO VIDI-project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe (2019-2024) en het editieproject De Correspondentie van Christofforo Suriano (2020-2024). In het kader van het onderzoek Nederland Schrijven onderzoekt hij de ontwikkeling van de officiële, door overheden gefinancierde geschiedschrijving van Nederland.

Helmers zet zich bovendien graag in voor de (geestes)wetenschap in den brede. Hij is enthousiast lid van De Jonge Akademie, de Raad voor Geesteswetenschappen, en de NWO SGW-tafel Filosofie, Religiewetenschappen en Historische Wetenschappen. Ook is hij voorzitter van het programmateam van de nationale onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis, het Huizinga Instituut. Hij is redacteur van de tijdschriften Early Modern Low Countries en Journal of Dutch Literature.