NL-Lab onderzoekt hoe identiteit wordt gemaakt en analyseert het concept ‘identiteit’ op een meer theoretisch niveau. Identiteit als begrip koppelt individuele ervaring, beleving en identificatie aan collectieve categorieën als natie, gender, etniciteit, religie en seksualiteit. Het begrip verwijst zowel naar ‘identiek’ (gelijk aan anderen in deze categorie) – als naar ‘uniek’ of eigen. ‘Identiteit’ heeft bovendien een sterk juridische betekenislaag. Bij juridische identificatie gaat het om het bewijs van de eigen onvervreemdbare identiteit, vaak via een koppeling van fysieke kenmerken (foto, vingerafdruk, iriscopie) aan ‘papieren’ zoals een paspoort, geboortecertificaat of andere vorm van registratie.

 

Het project Kennis Maken: Identiteit in kennispraktijken van Geertje Mak gaat over kennispraktijken waarin deze betekenislagen samenkomen; Mak onderzoekt de wisselwerkingen tussen verschillende vormen van identiteit. Speerpunten daarin zijn wetenschappelijke kennispraktijken rondom seksualiteit en gender en antropometrische praktijken. Het is in die praktijken – variërend van het opmeten van lichaamsmaten tot schriftelijke enquêtes om gendervariaties vast te kunnen stellen – dat onderzoek naar wetenschappelijke kennis en naar lichamelijkheid een raakpunt vinden.

 

Ook onderzoeken we hoe het concept ‘Nederlandse identiteit’ sinds het begin van de negentiende eeuw wordt vormgegeven in schoolboeken, literatuurgeschiedenissen en letterkundige verhandelingen, en hoe identiteit wordt gevormd op het snijvlak van taal en historische culturele praktijken.

 

Publicaties

Leonie Cornips en Louis van den Hengel, ‘Revitalisering van het mijnverleden in Heerlen door hybride taalculturele praktijken’. Studies over de Sociaaleconomische Geschiedenis van Limburg 63 / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (2018) 280-311.

 

Leonie Cornips en Pieter Muysken (red.), ‘Language in the Mines’, [themanummer] International Journal for the Sociology of Language 258 (2019).

 

G. Mak en S. Bultman, ‘Identity in Forms: Paper Technologies in Dutch Anthropometric Practices Around 1900’, International Journal for History, Culture and Modernity 7:1 (2019) 64-109.

 

Geertje Mak, ‘A Colonial‐Scientific Interface: The Construction, Viewing, and Circulation of Faces via a 1906 German Racial Atlas’, American Anthropologist. Special Issue Race and Face, 122:2 (2020) 327-341.

 

Geertje Mak,Touch in Anthropometry: Enacting Race in Dutch New Guinea 1903–1909, History and Anthropology, 28:3 (2017) 326-348.

Inger Leemans en Geertje Mak, ‘Identity/Collective Identities’, in: Maria Grever e.a. (red.), Bloomsbury History: Theory and Method, eds. (Bloomsbury, te verschijnen).